Прегледи - Цени


* Ревматологични консултации:
   - с направление от личен лекар за ревматолог чрез НЗОК
   - платен прием - 25лв.

* Ехография стави:
   - УЗВ изследване на една става - 20лв.
   - вътреставна инжекция - 20лв.

* Изследване за остеопороза:
   - ДХА дензитометрия лумбални прешлени - 45лв.
                                   тазобедрена става - 25лв.
                                   пълно (лумбални прешлени + ТБС) - 70лв.
                                   цяло тяло - 100лв.