Остеопороза


* Изследване за остеопороза
    - рентгенова ДХА дензитометрия - златен стандарт
      за диагностика и лечение чрез НЗОК
    - изследване на: лумбални прешлени
                              тазобедрена става
                              цяло тяло

* Назначаване на терапия за остеопороза

* Мониторинг ( проследяване ) на ефекта то лечението

* Изнасяне на лекции и обучителни семинари